3 and 5-sided Dice (d3, d5)

Home  D4  D6  D8  D10  Tens D10  D12   14, 16  D20  D24, 100  Other


Green Glow 3-sided Die

Buy now: Inked (3311-0002) $5.50       Uninked (3311-0001) $5

Blue Moonstone 3-sided Die 

Buy now: Inked (3302-0018) $5.50     Uninked (3302-0012) $5      

  Topaz 3-sided Die

Buy now: Inked (3302-0017) $5.50     Uninked (3302-0011) $5

  Sapphire 3-sided Die

Buy now: Inked (3302-0016) $5.50       Uninked (3302-0010) $5     

  Amethyst 3-sided Die

Buy now:  Inked (3302-0019) $5.50      Uninked (3302-0005) $5     

  Ruby 3-sided Die

Buy now: Inked (3302-0014) $5.50      Uninked (3302-0008) $5      

  Emerald 3-sided Die

Buy now: Inked (3302-0015) $5.50      Uninked (3302-0009) $5      

  Diamond 3-sided Die

Buy now: Inked (3302-0013) $5.50      Uninked (3302-0007) $5      

  Pearl 3-sided Die

Buy now: Inked (3304-0002) $5.75      Uninked (3304-0001) $5.25     

   Bronze 3-sided Die

Buy now: Inked (3306-0002) $5.75      Uninked (3306-0001) $5.25     

  Copper 3-sided Die

Buy now: Inked (3306-0004) $5.75      Uninked (3306-0003) $5.25 

  Green Glow 5-sided Die

Buy now: Inked (3511-0002) $5.50 or Uninked (3511-0001) $5

  Blue Moonstone 5-sided Die

Buy now: Inked (3502-0013) $5.50 or Uninked (3502-0006) $5

Topaz 5-sided Die

Buy now: Inked (3502-0008) $5.50 or Uninked (3502-0007) $5

Sapphire 5-sided Die

Buy now: Inked (3502-0017) $5.50 or Uninked (3502-0004) $5

Amethyst 5-sided Die

Buy now: Inked (3502-0015) $5.50 or Uninked (3502-0005) $5

Ruby 5-sided Die

Buy now: Inked (3502-0014) $5.50 or Uninked (3502-0002) $5

Emerald 5-sided Die

Buy now: Inked (3502-0016) $5.50 or Uninked (3502-0003) $5

Diamond 5-sided Die

Buy now: Inked (3502-0018) $5.50 or Uninked (3502-0001) $5

Pearl 5-sided Die

Buy now: Inked (3504-0002) $5.75 or Uninked (3504-0001) $5.25

Bronze 5-sided Die

Buy now: Inked (3506-0002) $5.75 or Uninked (3506-0001) $5.25

Copper 5-sided Die

Buy now: Inked (3506-0004) $5.75 or Uninked (3506-0003) $5.25